Báo cáo nói rằng Trung Quốc đang ở một bước ngoặt và tình trạng bất động sản sẽ được thay thế bằng cơ sở hạ tầng | Bất động sản | Cơ sở hạ tầng | Kinh tế Trung Quốc

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-02-27 12:06:32
美国FCC正式禁止电信公司使用联邦资金购买华为中兴设备|||||||

7 月 1 日动静,据中媒报导,本地工夫周两,好国联邦通讯委员会 (FCC)正式将华为战复兴列为国度平安要挟。那意味着,好国电疑公司将被制止利用联邦资金背那两家公司购置装备。

FCC 主席阿凶特 · 派 (Ajit Pai)周两正在声明中暗示:“按照明天公布的号令,并基于确实证据,FCC 已将华为战复兴列为好国通讯收集战 5G 将来的国度平安要挟。”

FCC 委员杰弗里 · 斯塔克斯(Geoffrey Starks)周两也暗示,好国收集中仍有 “没有值得相信的装备”,并称国会必需拨出资金用于改换。

经由过程将华为战复兴列为对国度平安要挟,FCC 制止电疑公司经由过程 83 亿美圆的通用办事基金 (USF)利用当局补助资金从那两家公司购置收集装备。客岁 11 月,FCC 投票阻遏电疑公司利用联邦资金从华为购置装备,但终极号令于周两见效。

华为战复兴出有立刻复兴记者的置评恳求。但是,那两家公司皆屡次承认它们对好国国度平安组成要挟。FCC 阻遏电疑止业利用通用办事基金从华为战复兴购置装备的行动,能够会让范围较小的公司更易供给承担得起的办事。

正在已往的几年里,出于对国度平安的担心,好国当局一直号令制止华为战复兴等取中国电疑公司进进好国市场。好国商务部于 2019 年 5 月将华为列进 “真体名单”,并于比来修正了那一禁令,许可该公司帮忙构建 5G 尺度。

好国当局借正在 2018 年采纳动作,制止当局启包商利用那些公司的装备。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa