Lou Jiwei: Tiếp tục thúc đẩy cải cách, chúng ta phải làm những gì chúng ta nói | Kinh tế Trung Quốc | Lou Jiwei

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-04-11 17:18:18
Windows应用兼容层Wine5.12发布|||||||

Wine 5.12 开辟版已公布,次要更新以下:

• 撑持将 NTDLL 转换为 PE 格局

• 撑持 WebSocket API

• 改良对 RawInput 的撑持

• 晋级 Vulkan spec

• 多项 Bugfix

此版本的 bugfix 有助于改良从 Battle.net 到 Adobe Photoshop 再到多款游戏硬件的运转结果。

更新后的 Wine Vulkan 撑持晋级了针对 Vulkan 1.2.145 spec 的 header。别的,Wine 5.12 借值得存眷的更新是部门 Direct3D 编译器的建复 / 改良。

Wine(Wine Is Not an Emulator)是一个可以正在多种兼容 POSIX 接心的操纵体系(诸如 Linux、macOS 取 BSD 等)上运转 Windows 使用的兼容层。它没有是像假造机大概模仿器一样模拟外部的 Windows 逻辑,而是将 Windows API 挪用翻译成为静态的 POSIX 挪用,免去了机能战别的一些举动的内存占用,让您可以清洁天整开 Windows 使用到桌里。

概况检察

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa